CD-anmeldelse
«Christmas came to Northumbria
And made all the hills turn white»

CoverDette er åpningssangen til Andrew Lobb: En takk for kristen tro som på 600-tallet kom til Northumbria. Men han takker nok også for at han selv gjennom sin kontakt med Lindisfarne fant sin kristne tro, og sin kone Charlotte. Hun var medarbeider på The Open Gate på Lindisfarne, da Andrew for noen år tilbake var med på en keltisk kulturfestival som The Open Gate arrangerte.

«And how beautiful on the mountains are
The feet of one who brings
Good news of peace and happiness
A boy Christ born today, is king»

Denne CDen er en musikalsk reise gjennom året i Northumbria, fra julen til høsten. Andrew er visesanger fra Swarland sør for Alnwick (www.andrewlobb.co.uk) som bruker bare sin egen stemme sammen med akustisk gitar: Enkelt, personlig, intimt. Musikken ligner på Donovan, og kanskje litt Bob Dylan og John Denver – det gir gjenklang hos dem som er vokst opp i 60 og 70-årene.

Charlotte har tegnet bildet på coveret: The Coquet River ved Swarland. Den renner forbi Ladys' Well ved Holystone, en av de første dåpsplassene i Northumbria:

«Watch the river flow
It wanders through your soul
It'll teach you all you need to know»

Ray Simpson (leder av Community of Aidan and Hilda) leser fra Carmina Gadelica, og fra det kjente diktet «The Dream of the Rood». David Adam (tidligere sokneprest på Lindisfarne) forteller om Aidan og hesten, og om Cuthbert og ørnen, og han avslutter CDen med en inspirerende meditasjon om villgåsenes flyformasjon og det å slippe til andre.

En av de mange nydelige sangene kan nesten føles som katolks helgendyrkelse når Andrew synger til dem som føler seg uten styrke:

«Lift up your hearts to Aidan
And feel his blessings today»

Men jeg tolker denne oppfordringen evangelisk: At vi bak og i biskop Aidan fra Lindisfarne ser Jesus Kristus (Ray Simpson bruker ofte uttrykket: "Christ-like").
Dette er en CD-plate som gir mersmak. Neste gang jeg er på Lindisfarne skal jeg skaffe meg flere CDer av Andrew Lobb.

(Mecky Wohlenberg på Lucia-dagen 13.12.2005)


Denne anmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 15.12.2005

CD: Streams of Life. Songs, Stories and Prayers from Northumbria and the Holy Isle.
(Andrew Lobb, David Adam & Ray Simpson. C&P 2002 Andrew Lobb, Swarland 003)