Bokanmeldelse:
Keltiske veimerker

I fjor ga Verbum ut Ray Simpsons bønnebok "Din rytme Din bønn", og i år er nok en bok oversatt. Denne gangen har boka fått tittelen "keltiske veimerker", og den er oversatt av Knut Grønvik. Boka gir et spennende bilde av de gamle keltiske impulsene og utfordrer til et fornyet trosliv.

Av Lars

BokcoverUndertegnede leste "Exploring Celtic Spirituality" for noen år siden, og ble svært fascinert av den da. I norsk språkdrakt virker den enda mer lettlest, og Knut Grønvik er jo kjent for å lage gode oversettelser.

Her får vi et bredt innblikk i keltisk kristendom og historie. Boka er delt inn i korte kapitler som tar for seg det særegne ved den keltiske kristendommen. Her finner vi kapitler som "Korset i skaperverket", "Verdens om sakrament", "Gjestfrihet" osv.

Hvert kapittel avsluttens med "En bønn" og "Et svar". Her blir ting konkretisert, og det er mye å tenke på. Her er et eksempel på en av bønnene:

Led meg
fra det som binder, til det som frigjør
fra det som hemmer, til det som skaper
fra det som lyver, til det som taler sant
fra det som forsimpler, til det som feires
fra det som visner til det som varer.

Til slutt i boken er det tatt med noen sider om Anam Cara - den norske delen av Aidan- og Hilda fellesskapet på Lindisfarne. Boken anbefales til alle som er interessert i keltisk kristendom!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 27. april 2008.

Simpson, Ray (2008): keltiske veimerker
Verbum

Boka kan kjøpes i bokhandelen, og koster 298,-

Boken er en oversettelse av "Exploring Celtic Spirituality. Historic roots for our future."

Denne boka ble første gang utgitt av kevin mayhew/ Kingsgate Publishing i 1995.
Oversettelsen er ved Knut Grønvik.

Ray Simpson driver Aidan- og Hilda fellesskapene som har spredd seg over hele verden. I Norge heter de AnamCara.