Bøker:
Pilegrimslitteratur
Vi lever i en tid der pilegrimsbegrepet på nytt får sin oppblomstring. Hva vi legger i begrepet kan være så mangt. Vi har sett nærmere på tre ganske forskjellige bøker, som alle har et pilegrimsmotiv. Pilegrimstradisjonen sto svært sterkt i den keltiske kristendomsforståelsen, og to av bøkene nevner dette spesifikt.

Av Lars

Pilegrimen i deg
Forsiden til bokaBoken er skrevet av Anne Kristin Aasmundstveit, og er rykende fersk fra Luther Forlag. Hun har skrevet en bok om å forstå seg selv som pilegrim, og dette har hun gjort ved hjelp av små betraktninger. Disse er både dype, gjenkjennelige og humoristiske. Betraktningene er delt inn i "Forstå med kroppen", "Plukke stein fra sjelen" og "Puste med ånden", før det hele rundes av med "Sammenheng".

Her er det mye å grunne på, og det er spennende at Anne Kristin lar oss få innblikk i litt av sin vei. Den indre veien er personlig, men har også helt klart en del felles varder underveis. Vi har tidligere anmeldt boken til Lönnebo - Van Goghs rom, og en del av de samme tingene dukker opp. Igjen og igjen. For eksempel gjelder dette spenningsfeltet mellom å være og å gjøre. Derfor bør boken "Pilegrimen i deg" få lov til å være med i mange pilegrimstasker i årene som kommer.

Her er et eksempel fra boka, som vi syntes var spesielt flott. Her er det livsvisdom, humor, selvinnsikt og tro i skjønn forening:

HODE ELLER KROPP

Er jeg et hode som har en kropp?
Eller er jeg en kropp som har et hode?
Siden barneskolen har jeg sett meg selv
som et stort hode og en liten fyrstikkropp.
Kanskje enda lenger tilbake.

Kanskje er det slik vi oppfatter oss selv innenfra,
slik svært små barn tegner mennesker:
som en hodefoting.
Et menneske er formet som et stort hode
der armer og bein spriker ut til alle kanter.
Ingen kropp.

En gang spurte jeg en fysioterapeut
om hvordan han oppfattet seg selv:
som kropp med hode eller hode med kropp?
Han skjønte ikke spørsmålet.
Kanskje det var svar nok.

Men vi må dit der hodet og kropp samsvarer,
også i vårt indre bilde.
Der vi er en helhet.
Der vi forstår både med hode og kropp
og føler med begge.

Asmundtveit, Anne Kristin (2007)
Pilegrimen i deg
Luther Forlag
Pris: 118,-

Anne Kristin har levert stoff til vårt nettsted før. Se:

Keltiske fotspor

To be a Pilgrim
Forsiden på bokaDenne boken har et helt annet utgangspunkt enn den over. Jeg fant den under et opphold på "The Open Gate" på Lindisfarne i januar, men boka ble gitt ut i 2002. Boka søker å belyse dette å være pilegrim fra mange forskjellige vinkler, derfor undertittelen "A comprehensive guide. Information, instruction and inspiration for pilgrims."

Forordet i boka var skrevet av ingen ringere enn Gerard W. Hughes, så det er ikke til å komme bort fra at forventningene var ganske høye. Til tider ble de innfridd, mens det ofte ble litt overfladisk og rettet mot engelske forhold. Men, forfatterne skal ha ros for å prøve og belyse dette med å være pilegrim fra mange forskjellige kanter. Ut i fra kapitlene kan en få et visst innsyn over hvor bredt de har gått ut:

 1. Inner Journey
 2. Journey of Life
 3. Pilgrimage in The Faith Traditions
 4. Meeting the Stranger
 5. Journey for Justice and Peace
 6. Following in the Footsteps
 7. Special Times
 8. Spirit of Place
 9. Pilgrim Tools
 10. Photographic Meditation
 11. Children
 12. Epilogue: Going Home

Det vil føre altfor langt å gå inn på hvert enkelt kapittel, og selve boka er på over 500 sider. For de som er ute etter det spesifikt keltiske finner man det blant annet i kapittel 6, og der er både Columba og Aidan nevnt. Sammen med både Buddha og Gandhi! Dette viser noe av bredden, og det økumeniske i boka.

Men, det keltiske dukker naturlig nok stadig opp. Også Ray Simpson er nevnt i ett av kapitlene. Øya Lindisfarne kommer forfatterne også stadig tilbake til, og jeg vil avslutte denne korte presentasjonen med et dikt David Adam har skrevet om Lindisfarne (Holy Island):

There are times that I need to be an island,
set in an infinite sea
cut off from all that comes to me
but surrounded still by thee.
Times of quiet and peace
when traffic and turmoil cease
when I can be still and worship thee
Lord of the land and the sea.
Full tide, ebb tide
let life rhytms flow
ebb tide, full tide
how life's beat must go.

Lord, I must be part of the mainland
a causeway between me and others.
There are times I can only find thee
in working with my brothers
times of business and industry
freeing ourselves from captivity.
It is when we giv a helping hand
we meet you Lord of sea and land.
Full tide, ebb tide
let life rhytms flow
ebb tide, full tide
how life's beat must go.

(Diktet står på s. 346 i boka, men er hentet fra Adams bok: The Edge of Glory.)

Butler, Barbara and Jo White (2002)
To be a Pilgrim
Kevin Mayhew
Pris: £20.99

Underet i Breive
- Pilegrimsvandring til Røldal for 400 år siden

Forsiden på bokaDenne boken av Bjarne Tveiten og Egil Torin Næsheim er også rimelig fersk. Den kom ut på slutten av 2006. Her har de to forfattterne skrevet og tegnet et sagn om ei lita jente som blir fraktet til Røldal stavkirke for å bli leget.

Boka starter med noen få sider innledning og historie, der pilegrimstradisjonen til Røldal blir sannsynliggjort. De skriver at det tradisjonelt var 4 årsaker til at mennesker valfartet som pilegrimmer:

 • nokre gjekk for å innfri ein lovnad gjeven i samband med bøn om hjelp.
 • andre gjekk i von om å få hjelm med sjukdom eller andre ting.
 • botspilegrimen er kanskje den mest kjende - ein kunne av kyrkja bli pålagt å gå pilegrim for slik å sone for ugjerningar ein hadde gjort.
 • endelig må vi ikkje undervurdere reise- og eventyrlyst - slikt var i høg grad til stades også i gamle dager.

At pilegrimsleden fra Seljord til Røldal åpnet i fjor befester jo også Røldal som et vandringsmål.

Deretter følger sagnet om jenta, som er svært godt fortalt. Bildene er også nydelige.

Boka avsluttes med noen betraktninger av nytilsatt pilegrimsprest Birte Løvåsen. Hun har nå fått jobb på Hovden, og skal lede pilegrimsvandringer langs denne leden til sommeren. Første gangen blir i begynnelsen av juli. Dette blir spennende, og vi kommer til å informere om datoer på forsiden av keltiskfromhet.no.

Boka er inspirerende, men kunne gjerne vært kombinert med en guide til selve leden (prisen tatt i betraktning). Da tenker vi på kart og faktainformasjon om selve turen fra Breive til Røldal. Informasjonen finnes jo allerede hos DNT m.fl., men her kunne en gitt det en pilegrimsvinkling samtidig. Kanskje en kan håpe på en utvidelse ved neste korsvei?


Disse bøkene ble presentert på keltiskfromhet.no 22.2.2007.

Tveiten, Bjarne og Egil Torin Næsheim (2006)
Underet i Breive.
Pilegrimsvandring til Røldal for 400 år sidan.

Hovden Fjellstoge
Pris: 250,-