Bokanmeldelse:
Økoteologi - Gud OG natur

Det er ikke bare den keltiske kristendommen som fronter nærhet til naturen. Ettersom flere og flere ser at dette ikke lenger går, kommer også kirken sterkere og sterkere på banen. I fjor kom det ut en artikkelsamling under tittelen "Økoteologi", og her er det veldig mye spennende. Vi har sett nærmere på boka.

Av Lars

BokcoverDet er fremdeles fort gjort å bli satt i bås som panteist hvis man snakker om naturen i åndelig sammenheng. I den keltiske tradisjonen var naturen et helt naturlig uttrykk for Guds storhet. Hvis en klarer å ha to tanker i hodet samtidig - så har dette fått et navn: panenteisme. En teologi som dreier seg om både Gud og natur kalles ofte "økoteologi".

I fjor kom det ut en hel artikkelsamling under denne overskriften, og her er det stor bredde på tilnærmingene. Noen av artiklene er vanskelig tilgjengenlige, mens andre har gått rett hjem hos undertegnede.

I Norge er det Roald Kristiansen som har vært mest kjent for å drive med økoteologi, og han ga også ut en bok med denne tittelen for en del år tilbake. I denne artikkelsamlingen har han gitt et historisk riss over hva som har skjeddd på feltet.

Baalsand er rimelig direkte i sin artikkel, og her er et lite utdrag:

Etter et høydepunkt for naturvernbevissthet omkring 1990, har det skjedd noe de siste 15 årene. Det er fristende å illustrere det med uttrykket “bærekraftig utvikling” (sustainable development), Brundtland-komiteens nøkkelord. 1990 årenes slagord bærekraftig utvikling ble snart til bærekraftig vekst, og i dag blir det lett redusert til kraftig vekst.

Artiklene til redaktørene Tomren og Mæland er også svært interessante. Mælands artikkeln har tittelen "Økoteologi, konsumpsjon og kjdesomhet". I artikkelen ser han på hvordan kjedsomheten KAN føre til miljøproblemer, og har en del fine betraktninger rundt dette.

Tore Johnsen sin artikkel ser nærmere på om vi kan lære noe av samisk joikepoesi og indiansk filosofi. Han tar utgangspunkt i Livets Sirkel, og i mine øyne ligner dette veldig på en del av det jeg har lest om i den keltiske tradisjonen. Her er det mange ting som ligger tett opptil hverandre...

Dette med politikk og religion er det jo mange som ser på som helt adskilte størrelser. Dette handler artikkelen til Gard Lindseth om. Han mener Kirken må mene noe om fx klimaproblemene, men at den ikke skal ta standpunkt til hvilke konkrete virkemidler som skal brukes

Harald Olsen runder artikkelsamlingen av under overskriften "Økospiritualitet - for det hele mennesket". Han skriver svært levende, og et viktig trekk ved spiritualiteten er at den resulterer i handling.

De andre artiklene er også lesverdige, men det er spesielt de som er omtalt her undertegnede bet seg merke i. Boka er relativt akademisk, så dette blir neppe folkelesning. Er du interessert i emnet økoteologi, så kommer du uansett ikke utenom denne boka...


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 28.6.2008

Bård Mærland og Tom Sverre Tomren (red):

Økoteologi
Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi

Tapir akademisk forlag 2007

I boka finner du artikler av:

 • Roald Kristiansen
 • Erst Baalsand
 • Magnar Kartveit
 • Sigurd Bergmann
 • Tom Sverre Tomren
 • Michael S. Northcott
 • Bård Mæland
 • Ben-Willie Kwaku Golo
 • Kjetil Aano
 • Paula Clifford
 • Maria Jansdotter
 • Tore Johnsen
 • Gard Lindseth
 • Harald Olsen

Undertegnede skrev en skoleoppgave med tittelen "Gud og natur - ett kristent perspektiv" i 2003. Den kan kanskje være av interesse.
Bønnen "Bønn for naturLIVET" likeså.