Bokanmeldelse
Kristen meditasjon

Endelig har vi fått en enkel og god innføring i forskjellige kristne meditasjonsformer samlet i en bok. Anna Ramskov Laursen har forfattet boka «Veier til helehet - lær å meditere i kristen tradisjon». Den er vel verdt en gjennomlesning, og har et eget kapittel om meditasjon i den keltiske tradisjonen.

Av Lars

coverBoka er rykende fersk fra Verbum forlag, og de skal også ha kred for å dekke inn dette «hullet». Meditasjon innenfor kristendommen er ukjent for veldig mange, og det er veldig ufortjent. Kristendommen har nemlig også rike kilder å øse av i denne sammenheng. Vi får være med til en rekke av disse kildene i boka, tilsammen 11 stykker:

Sentrerende bønn
Kristen dypmeditasjon
Kristen meditasjon (John Main)
Jesusbønnen
Tungetale
Lectio divina
Kristuskransen
Ikonmeditasjon
Meditasjon i keltisk tradisjon
Ådelige øvelser i ignatiansk tradsijon
Jesusmeditasjon (Edin Løvås)

Forfatteren har bygget opp presentasjonen av de forskjellige meditasjonsformene på samme måte i alle kapitlene. Det fører til litt repetisjon, men samtidig gjør det kapitlene uavhengig av hverandre - slik at du bare kan gå rett på det du selv er mest interessert i.

Presentasjonene er lettleste og informative. Selv fikk jeg en aha-opplevelse i innledningen, der jeg ble forklart at Den hellige ånd er hunkjønn på hebraisk! Boken gir ikke noen dybdeinnføring, men er ment som en oversikt. Det er gode referanser til andre bøker og nettsteder i forbindelse med alle de forskjellige meditasjonsformene. I kapittelet om «Meditasjon i keltisk tradisjon» er til og med dette nettstedet tatt med på referanselisten!

De kapitlene som går mest i dybden er Kristen dypmeditasjon, Kristuskransen og Meditasjon i keltisk tradisjon. Kapittelet om Tungetale kom overraskende på undertegnede, og var spennnende. Selv om det er den korteste presentasjonen. Mer overraskende er det at Rosenkransen er avspist med å bli nevnt under Kristuskransen og sammen med bønnekjeder i islam, hinduismen osv. Boken kunne med fordel viet et kapittel til Rosenkransen i den katolske kristne tradisjonen. Jesusbønnen (og bønnelenkene hos den ortodokse kirke) er jo viet et kapittel. Jeg håper det kommer nye opplag av denne boken, og da bør Rosenkransen være på plass!

Ellers er forfatteren flink til å by på seg selv. Både i motgang og fremgang mot målet. På vei til Kilden. I mine øyne styrker dette boka, og bringer inn det menneskelige sammen med det metodiske. Vi anbefaler mer enn gjerne denne boka for våre lesere!

Før vi slipper boka vil vi gjengi en bønn av Kathy Galloway som er tilknyttet Iona.

Bønn for livsreisen
Jesus, vår bror, du sender oss ut, og noen ganger liker vi ikke veien vi må gå, eller vi fortår ikke hvorfor vi må gå den.
Velsign oss med mot, når veien er full av redsler og farer.
Velsign oss med nådefulle møter, når veien er ensom.
Velsign oss med gode følgesvenner, når veien krever felles innsats.
Velsign oss med nattsyn, når vi reiser i mørket,
og med skarp hørsel når vi ikke ser noe,
så vi kan høre de gode fottrinnene til våre medvandrere.
Velsign oss med humor - vi kan ikke reise ledig og fritt om vi er tynget av gravalvor.
Velsign oss med ydmykhet, så vi kan lære av dem som er rundt oss.
Velsign oss med besluttsomhet, der vi må gå fort.
Velsign oss med late øyeblikk, så vi kan strekke oss og hvile, og kjenne duftene rundt oss.
Velsign oss med kjærlighet, som vi kan gi, og få.
Velsign oss med ditt nærvær, selv om vi føler at du er langt borte.
Send oss ut, til vi skjønner og forstår at det er på veien du er,
og at der du er, går ferden hjem.
Velsign oss, før oss, vis oss kjærlighet, ved ditt evangelium som gir oss liv.
Amen

God reise - både gjennom Livet og gjennom denne boka!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 20.2.2013

Anna Ramskov Laursen (2013)
Veier til helhet. Lær å meditere i kristen tradisjon
Verbum
ISBN 9788254312223