Harald Olsen:
Frodig keltisk fromhet på norsk

I 1999 og 2000 ga Verbum ut to bøker av Harald Olsen. Disse har vi tatt en titt på nedenfor. Olsen har en enorm kunnskap om den keltiske tradisjonen, og det gleder oss at han deler dete gjennom sine bøker.

Av Lars

coverDen første boken som kom ut heter "Ilden fra Vest - tekster fra keltisk fromhetstradisjon".

Boka starter med en kort innføring i keltisk spiritualitet og fromhetsliv. Her får vi historien bak den keltiske tradisjonen, og hva som kjennetegner den. Så er det et lite kapittel om helgener (mer om dette i neste bok som er beskrevet nedenfor). Resten av boka er så viet tekster i fra tretten århundrer innenfor den keltiske tradisjonen. Her har Olsen lagt ned en banebrytende arbeid for å gi keltiske tekster norsk språkdrakt.

Et eksempel på en slik bønn kan være "Bønn om konsentrasjon", som skal ha blitt skrevet av en munk på 1000-tallet. Den lyder slik:

BØNN OM KONSENTRASJON

Gud, hjelp mine tanker!
De flakker fra meg, og setter av sted
på de villeste reiser.

Når jeg er i kirken,
løper de av gårde som uskikkelige unger
som krangler og lager trøbbel.

Når jeg leser i Bibelen,
flyr de til fjerne byer
fulle av vakre kvinner.

Tankene mine kan krysse et osean
i et enkelt sprang.
De kan fly fra jorden til himmelen
og tilbake igjen i et eneste sekund.

De kommer til meg i et flyktig øyeblikk,
Og så rømmer de igjen.

Ingen lenker, ingen låser kan
holde dem tilbake;
Ingen trusler om straff kan
begrense dem.

De slipper fra mitt grep som ålehaler,
de stuper hit og dit som svaler i flukt.

Kjære Jesus, du som kan se inn i hvert
eneste hjerte og lese hver eneste sjel:
Ta tak i tankene mine!
Bring tankene mine tilbake til meg,
og hold meg fast til deg!

Fortvilet munks bønn fra 1000-tallet (Olsen 1999:119-120)

BokcoverDen andre boka: "Frodig fromhet i Vest - Keltiske helgenlegender" kom året etter, og utfyller kapittelet i den vesentlig. I den første boka er helgelegender viet 15 sider, mens nå får de altså en hel bok. Olsen starter opp med å skrive litt generelt om helgener, og så tar han for seg følgende keltiske helgener:

 • St. Patrick
 • St. Brigid
 • St. Columba
 • St. Columbanus
 • St. Finnian
 • St. Brendan
 • St. Kevin
 • St. Ciaran
 • St. Moling
 • St. Colman
 • St. Aidan
 • St. Hilda
 • St. Cuthbert

Den keltiske tradisjonen er svært rik på helgener, og de Olsen har beskrevet utgjør på ingen måte en fullstendig liste. Da jeg var på retreat om keltiske helgener på Lindisfarne, var vi innom de fleste av disse. Derfor er jeg ikke i tvil om at Olsan har valgt ut de mest kjente. St. Aidan grunnla for eksembpel klosteret på Lindisfarne, mens St. Cuthbert var både munk, klosterleder og biskop på Lindisfarne.

Hvis du er interessert i keltisk kristendom, så er bøkene til Olsen vel verdt et besøk. Han skriver lettlest og informativt, og vi ser frem til fere bøker fra hans PC!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 17.4.2006

Harald Olsen (1999)
Ilden fra Vest. Tekster fra keltisk fromhets- tradisjon.
Verbum
ISBN 82-543-0800-4

Harald Olsen (2000)
Frodig fromhet i Vest. Keltiske helgenlegender.
Verbum
ISBN 82-843-0851-9

Harald Olsen jobber nå på Høgskolen i Agder. Der holder han blant annet kurset "Kristen spiritualitet" (10 stp).

Han har også tatt i bruk www, og du finner hjemmesiden hans her. Her finner du også informasjon om noen av de andre bøkene hans, for eksempel "Den østlige pilegrimsvei".