Stor bok:
A cloud of witnesses

Dette er en svært spesiell bok, som jeg ble vist av Ray Simpson da jeg var på Lindisfarne høsten 2005. Han hadde en eldre print-versjon, men boka har nettopp kommet i ny utgave. Her er det samlet sitater om kristendom og natur gjennom 2000 år!

Av Lars

coverBoken er redigert av Frederick W. Krueger, og han har arbeidet i skjæringsfeltet mellom miljøvern og kristendom i mange år. Sammen med en del andre har han altså gått systematisk igjennom helgen- og kristenlitteratur, for å finne sitater knyttet til natur. Perioden er på 2000 år, og de første sistatene er fra St. Clement of Rome. Han antas å ha levd fra ca 37-101 e.Kr.

Vi her på keltiskfromhet.no er spesielt opptatt av de keltiske helgenene, og de er selvfølgelig også representert. Både St. Patrick, St. Columba og St. Columbanus er representert. Sikkert flere med keltisk bakgrunn også, men det er disse jeg kjenner igjen.

Boka er delt inn i tre deler:

  • Writings from the Early Church (37-800)
  • Writings from the Medieval Church (801-1453)
  • Writings from the Modern Church (1453-present)

I den første delen finner vi både ørkenfedre og keltiske helgener. Den andre delen gjenfinner vi både St. Bonaventure og Meister Eckhart. Den siste delen utgjør halvparten av boka omtrent, og starter med Martin Luther og St. Ignatius of Loyola. I denne delen er det også en del sitater fra andre enn kirkens menn og kvinner (det er forresten få kvinner her....). Av de kan vi nevne William Shakespear, Fyodor Doestoyevski og Albert Scweitzer. Denne delen avsluttens med Thomas Merton og Pave John Paul II.

Her er noen eksempler (av de kortere):

The majesty of God in the world
God's majesty is present in all things, through His indwelling, through His works and through His essence, and can therefore be found in all things, in speaking, walking, seeing, tasting, hearing, thinking, and in whatever else we may do.
St. Ignatius of Loyola, Letters.

Creation as a Book
All creeation is the most beautiful book or bible, for in it God ha described and portrayed himself.
Martin Luther, Luther's World of Thought.

Know the Creator through the creation
If you want to understand the Creator, seek to understand created things.
St. Columbanus, quoted in David Adam, The Wisdom of the Celts.

We need silence to find God
We need to find God, but we cannot find him in noise or in excitement. See how nature, the trees, the flower, the grass grow in deep silence. See how the starts, the moon, and the sun all move in silence.
Mother Teresa of Calcutta, A Treasury of Spiritual Wisdom

The cosmos as revelation of God
Here is the unspeakable secret: paradise is all around us, and we do not understand it. It is wide open...
Thomas Merton, Cry of the Enviroment.

Boka kan trygt anbefales til alle som interesserer seg for spenningsfeltet mellom kristendom og natur. Nå skal det sies at boka har undertittelen "The deep ecological legacy of Christianity". Det betyr at du ikke finner alt kirken har sagt om å bruke naturen, legge den under seg osv. Boka er et kjempefint underlag for deg som er interessert i økoteologi, og den bringer håp!

Jeg brukte ganske lang tid på å få tak i denne boka. Den koster $49, men kunne bare kjøpes direkte fra utgiver tidlig i våres. Biblioteket ved HiA kjøpte inn versjonen fra 2002, så denne finnes i BIBSYS-systemet. Alle data til boken står øverst til høyre, og jeg håper Krueger har klart å få den inn i en eller annen bokhandel "over there". Det har den helt klart fortjent!


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 11.4.2006

Krueger, Frederick W. (2006):

A CLOUD of WITNESSES. The deep Ecological Legacy of Christianity. A collection of the writings from saints and seers, mystics and reformers that contribute to a christian theology and ethic of creation.

Santa Rosa, California.

Forfatteren av boka har følgende adresse:

The Religious Campaign for Forest Conservation
Att: Frederick W. Krueger
887 Sebastopol Road, Suite A
Santa Rosa, Californai 95407
USA

E-post:
fred@ecostewards.org

Web:
www.ecostewards.org