Bokanmeldelse:
Alle mine veier

Anne Kristin Aasmundtveit har tidligere levert gode bidrag til pilegrimslitteraturen, og nå er hun ute med enda en ny bok: «Alle mine veier. En pilegrims vandringer.» Her har hun samlet sine erfaringer gjennom mange år, og vi har tatt en nærmere titt på boken.

Av Lars

CoverBoken er delt inn i fire hoveddeler. Den begynner med en del om «Å gå pilegrim». Her får vi litt av bakgrunnen for vandringen, og hva som Aasmundtveit synes er viktig. Her er det ikke teori, men levd vandring. Hun tar utgangspunkt i sine vandringer, og bare i første delen av boka er vi innom Norge, Spania, England og Irland (Iona).

Den andre delen av boka ser nærmere på pilegrimsmålene. Her har hun selvfølgelig fått med seg de mest kjente, men har også funnet plass til Selja, Røldal og Kiev. Her ser vi bredden i de forskjellige målene.

I den tredje delen ser hun nærmere på forskjellige typer vandringer. Meditativ vandring (bl.a. Utstein Kloster), historiske vandringer og langvandring

I den fjerde delen er det pilegrimsprat. Det er korte historier/fortellinger om situasjoner og øyeblikk som har skjedd underveis på vandringene. Her er det mye spennende stoff!

Jeg synes det beste med boka er bredden i alle stedene og tematikkene. Her er det mye levd vandring samlet mellom to permer. Hvis det er noe jeg savner, så er det mer stoff om langvandringer. Aasmundtveit innrømmer selv at hennes lengste vandring hittil er 9 dager. Jeg tror det skjer noe med et menneske når en lever i en slik vandringsrytme uke etter uke. Her er det fortsatt noe upløyd mark.

Likevel er jeg veldig imponert over refleksjonene og betraktningene i boka. Her er det mye nytt å plukke opp, og boka kan i høyeste grad anbefales!

Mange av leserne på nettstedet keltiskfromhet.no er opptatt av Lindisfarne og Iona. Begge stedene har fått god plass i boka, og Aasmundtveit har store kunnskaper om den keltiske kristne arven.


Denne bokanmeldelsen ble publisert på keltiskfromhet.no 18.5.2013

Aasmundtveit, Anne Kristin (2013)
Alle mine veier. En pilegrims vandringer.
Luther Forlag

ISBN 978-82-531-4795-6

Boka kan kjøpes i bokhandelen, eller direkte fra forlaget.