AnamCara
Keltisk kristent fellesskap

Aidan & Hilda (A&H) på Lindisfarne har nå eksistert i over 10 år, og for noen uker siden fikk fellesskapet en norsk avlegger; AnamCara - medvandrer. Tom Martin Berntsen, som til daglig er sogneprest i Landvik utenfor Grimstad, er primus motor for fellesskapet. Keltiskfromhet.no har tatt en prat med ham.

Av Lars

Hvordan kom du i kontakt med A&H Tom Martin, og hva fascinerte deg ved dette fellesskapet?

Tom Martin Berntsen- Mitt første møte A&H var et besøk på Lindisfarne høsten 2003. Jeg tilbragte tid her og på Iona i et studieprosjekt som munnet ut en rapport som jeg kalte "History and Mystery". Jeg har arbeidet litt med ignatiansk spiritualitet som kan samles i devisen "Seeing God in all things" og dette er også et dekkende uttrykk for keltisk fromhetstradisjon, sier Tom Martin.

- Ved siden av dette grunnleggende trekket er den keltiske AnamCara-tradisjonen interessant. Her dreier det seg om å ha en medvandrer, en veileder, en rådgiver som hjelper til med livsvandringen. ACM er et forsøk på en evangelisk tilpasning av den gamle skikken med å lage seg en Regula, en livsregel.

Hvorfor fokusering på keltisk kristendom? Hva er forskjellen i forhold til "norsk kristendom"?

- Man vil finne mange likhetstrekk i genuine fromhetstradisjoner. Vi har mye å takke Gud for i vår evangeliske arv i Norge, men i møte med det keltiske kan visse underfokuserte sider bli fornyet: Synet på Gud som Skaper, livet som en reise og vandring, variasjon i bønnelivet etter alder, personlighet, livsrytme og andre variabler, konstruktiv kritikk av topptungt kirkehierarki, musikk og kulturimpulser, sier han engasjert.

Hvordan går man frem for å bli medlem i ACM?

- Les dokumentet ACM og se om dette er aktuelt for deg. Les gjerne også boken til Ray Simpson: "A pilgrim Way: New Celtic Monasticism for everyday people".

Hva slags mennesker er medlem av ACM i dag?

- ACM ble formellt startet 2.søndag i faste 2007. Fellesskapet har kun to Vandrere, men en håndfull Utforskere. Community of Aida & Hilda har et hundretalls medlemmer spredt over hele verden, avslutter Tom Martin Berntsen.

Mange av bidragsyterne til nettstedet keltiskfromhet.no er med i ACM, men fungerer uavhengig av dette fellesskapet. Mens keltiskfromhet.no er et informasjonsnettsted om kristen keltisk spiritualitet, er ACM er keltisk kristent fellesskap.


Denne artikkelen ble publisert på keltiskfromhet.no 26. mars 2007.

AnamCara
Offisiell hjemmeside for det norske fellesskapet.

Aidan & Hilda
Offisiell hjemmeside til fellesskapet på Lindisfarne.